Szanowni Państwo,

początki mojej działalności badawczej dotyczącej sandomierskiego samorządu sięgają okresu powodzi z 2010 roku. Wtedy też, jako pierwszy Polak złożyłem w imieniu grupy Powodzian pozew zbiorowy przeciwko Skarbowi Państwa. Wyrok w tej sprawie zapadł w Sądzie Okręgowym w Krakowie 19 października 2017 roku i w pełni uznał zasadność roszczeń i winę Skarbu Państwa.

Przygotowania do złożenia pozwu zmusiły mnie do dokonania analizy stanu sandomierskiego samorządu i porównania jego efektywności na tle innych gmin i powiatów. Już wstępna ocena dokonana na podstawie ogólnodostępnych dancyh Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk nie była zbyt pozytywna dla władz Gminy Sandomierz. W celu kontynuacji swoich dociekań, zdecydowałem się na podjęzie studiów stacjonarnych w Instytucie Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskego, które ukończyłem w lipcu tego roku. Tytuł mojej pracy licencjackiej brzmiał: „Styl sprawowania funkcji burmistrza jako czynnik wpływający na możliwość reelekcji. Przykład Gminy Sandomierz”.

Dzięki profilowi badawczemu tego Instytutu, dotyczącemu między innymi administracji publicznej i samorządu terytorialnego, a także dzięki wykładowcom tam poznanym, mogłem spojrzeć na działalność samorządu Sandomierza z szerszej perspektywy. Moja ocena dotycząca działań władz miasta, prezentowana na łamach „Głosu Sandomierza” staje się coraz bardziej krytyczna. Opisywane przeze mnie problemy i ich jednoznacznie negatywna ocena znajdują potwierdzenie w licznych raportach Polskiej Akademii Nauk.

Dzięki takim osobom jak Pani Profesor Agnieszka Pawłowska, Pan dr Bogusław Kotarba, Pan Prof. Dr hab. Paweł Grata i Pan Prof. Dr hab. Krzysztof Żarna oraz wielu innym wspaniałym wykładowcom, zrozumiałem w jakim kierunku powinien zmierzać sandomierski samorząd.

 

głos sandomierza nr 1

Aktualności

Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim którzy zdecydowali się poprzeć moją kandydaturę w wyborach do Senatu.

Osiągnięte 3500 głosów (2.3%) które dały mi drugie miejsce wśród kandydatów partyjnych do sejmu z powiatu sandomierskiego jest bardzo dobrym wynikiem biorąc pod uwagę iż mój okręg stanowił tylko 1/3 całego województwa i nie miałem za sobą żadnego sztabu wyborczego ani zaplecza partyjnego co oznacza że głos był oddany na...Więcej »


Zbigniew Rusak o emigracji i dwukadencyjności posłów i senatorów.

...Więcej »

Zbigniew Rusak zachęca do udziału w wyborach 25 października

...Więcej »

Mam ambitny cel – zmienić senat

– Mam duży bagaż doświadczeń z pracy w samorządzie, biznesie i działalności społecznej. Chcę to wykorzystać. Dlatego zdecydowałem się na start w wyborach do parlamentu – mówi Zbigniew Rusak, ubiegający się o mandat senatora, zwycięzca prawyborów „Echa Dnia”.
W Senacie potrzebne są zmiany
Zbigniew Rusak mówi o wyższej izbie parlamentu ostro: obecnie...Więcej »

Film promocyjny i wywiad

Czy Senat jest potrzebny?

ZBIGNIEW RUSAK:
Pani redaktor, w obecnej sytuacji nie. Rolą Senatu jest sprawowanie funkcji kontrolnej w procesie stanowienia prawa.
Jeśli Senat jest zdominowany przez zwycięską partię, która ma także większość w Sejmie to funkcja kontrolna staje się fikcją.
Dlatego ja proponuje by do...Więcej »