Film promocyjny i wywiad

Czy Senat jest potrzebny?

ZBIGNIEW RUSAK:
Pani redaktor, w obecnej sytuacji nie. Rolą Senatu jest sprawowanie funkcji kontrolnej w procesie stanowienia prawa.
Jeśli Senat jest zdominowany przez zwycięską partię, która ma także większość w Sejmie to funkcja kontrolna staje się fikcją.
Dlatego ja proponuje by do Senatu kandydowały tylko osoby bezpartyjne, nie zależne od szefów partii i klucza partyjnego.

A dlaczego Pan tak sądzi?

Z.R: Ponieważ przy wyborach do Sejmu w tym samym czasie, Senat służy jako przechowalnia polityków często skompromitowanych, albo dla których niema miejsca w Sejmie.

Panie Zbigniewie jaki ma to skutek na pracę senatu?

Z.R: Bardzo negatywny dla ochrony praw obywateli i  Państwa.

Na jakiej podstawie Pan tak twierdzi?

Z.R: Pani redaktor przez ostatnie osiem lat Senat nie wniósł ani jednej poprawki ,nie zawetował żadnej ustawy uchwalonej przez Sejm, te ustawy są  bublami prawnymi niezgodnymi z konstytucją i godzą w prawa obywatela.

Pan w wywiadzie telewizyjnym w 2012r. powiedział że ustawa o pozwach zbiorowych jest bublem prawnym, dlaczego?

Z.R: Jestem pierwszym Polakiem, który wniósł pozew zbiorowy w 2010 r. przeciwko państwu i obecnemu systemowi. Po dwóch latach procesu musieliśmy zmienić powództwo z roszczeniowego na ustalenie winnego. Takich ustaw, bubli prawnych uchwalonych przez sejm, a dopuszczonych przez senat mogę wymieniać bez liku np. ustawa śmieciowa, notarialna, emerytalna, o finansach publicznych, ochronie środowiska, prawa o ruchu drogowym,
o świadczeniach rodzinnych, kodeksu karnego i wielu innych.

Panie Zbigniewie, jak będzie wyglądała pana praca w Senacie?

Z.R: Na pewno nie zgodzę się na bierną postawę nie przestrzegania Konstytucji i praw obywateli przez posłów i senatorów.

Related Posts